در ابتدا و وسط پخش هر فیلم و سریالی، تبلیغِ به وقت شام است که عاجزانه از مردم تقاضا می‌کند " تو رو خدا بلیط این فیلم را بخرید ".
بنده قصد داشتم به تماشای این فیلم بروم. اما وقتی دیدم قبل از سریال دو بار پشت سرهم و همینطور وسط پخش برنامه، به دفعات فروان تبلیغ می‌شود؛ نسبت به دیدن آن دچار تردید شدم. 
بسیار واضح است که این فیلم پشتوانه سیاسی دارد و صدا و سیما هم دولتی‌ست و تکرر تبلیغ یک فیلم سینمایی نیز غیرعادی است. 
بنده برای دیدن سریال پایتخت باید چهار بار تبلیغ آن فیلم را تحمل کنم و همین سبب شده از سینما رفتن به قصد دیدن به وقت شام پشیمان شوم. 
شما را بخدا دیگر شورّش را در نیاورید.