تا هفته پیش مشغول مطالعه کتاب (نیروی حال) بودم. و از دیروز کتاب (تمرین نیروی حال) را شروع کردم. متوجه شدم که چقدر از زندگی در اکنون غافل بودم. و ذهن فریب‌های متعددی برای گرفتن زمان حال به کار می‌گیرد. در این دو کتاب با شیوه‌های فریب ذهن برای کشاندن حواس آدمی به گذشته و آینده، آشنا می‌شوید و همچنین می‌آموزد در زمان اکنون مشکلی و غمی وجود ندارد، اگر شاهد ذهن خود باشید و نه مطیع آن.
این دو کتاب را از دست ندهید. به خصوص تمرین نیروی حال. هردوی این کتاب علاوه بر نسخه چاپی، نسخه صوتی نیز دارد. اولی با صدای مسیحا برزگر و دومی با صدای نیما رئیسی. 
اگر حوصله خواندن صفحات طولانی اولین کتاب را ندارید، کتاب تمرین نیروی حال را پیشنهاد می‌دهم که نسخه صوتی آن بی‌نظیر است.