قدرت در هر مقطع و و در هرنوع سمتی که تعریف شود نیاز به درک و شعور خاص خود دارد. و اگر چنین نباشد تبدیل به غرور، خودخواهی، منفعت‌طلبی، تزویر و در نهایت مورد تنفر همگان می‌شود. 
بدتر اینکه این روال، میراثی ماندگار  خواهد شد. به عبارتی قدرت یعنی ظالم‌پروری.