چندی پیش، دوستی در تلگرام ویدئویی ارسال کرده بود و در زیر آن چنین نوشته بود " هرکسی این ویدئو را ببیند و نخندد زامبی است" 
نمی‌دانم چقدر با این واژه و مفهوم‌اش آشنا هستید، ولی اگر عده‌ای از ما زامبی باشیم، گونه‌ی پیشرفته‌ای از زامبی‌ها هستیم، یعنی زامبی‌های شاد!