وقتی می‌فهمی یه نفر وجود داره که تو رو به دنیا متصل می‌کنه، تبدیل میشی به یه آدم متفاوت. یه آدم بهتر و بهتر. اگر قبلا بی‌انگیزه بودی به یه آدم باانگیزه مبدل میشی. در کوچکترین جزئیات رفتار و عمل‌هات شاهد تغییرات گسترده‌ای میشی. حتی جنس صدا تفاوت می‌کنه. و دایره‌ی جدید و متفاوتی در بکار بردن کلمه‌ها در گفتگوهات استفاده می‌کنی که نمی‌دونی چطور به ذهنت وارد شدند. خلاصه انگار از نو متولد شده باشی.
فقط یه سوال...
وقتی اون آدم ازت گرفته بشه، اون موقع چی میشی؟