هیچ‌چیزی بدتر از این نیست که فردی، مقصود و هدف خود را در زندگی متوجه شده باشد ولی برای چگونگی در مسیر قرار گرفتن هدفش تلاش نکند. و از همه بدتر اینکه تقریبا و یا کاملا بداند که چطور در مسیرش قرار گیرد ولی باز کاری نکند. 
من به طور شهودی می‌دانم که برای چه متولد شده‌ام و به روشنی فهمیده‌ام، زیرا روند زندگی این امر را بارها به من ثابت کرده است. و حتی در دوره‌ای از زندگی‌ام، شانس آن را داشتم در حیطه‌ای قرار بگیرم که درکی متفاوت از وجود را داشته باشم و همان موجب شد هدفم را در زندگی‌ بیابم.