شاید گفتنش سطحی به نظر بیاید. فقط دلم می‌خواهد یک روز برفی را در کافی‌شاپ، کنار پنجره بنشینم و نوشیدنی سفارش بدهم و منتظر قرار و ملاقات کسی باشم. و غیر از این هیچ دغدغه‌ی دیگری نداشته باشم.
فعلا تنها خواسته‌ام از زندگی همین است.