در دوره‌های مختلف زمان، معمولا یک چیزی مُد می‌شود. منظورم فقط در نوع پوشاک و رنگ و غیره نیست، بلکه در نوع تفکر مردم است. مثلا طرز فکرها در مورد اینکه خداوند وجود ندارد یا بهشت و جهنمی نیست و بعد از مرگ چیزی وجود ندارد و بالاخره اینکه عده‌ی زیادی به مساله‌ی تناسخ باور دارند.
و البته در نظر حقیر جدیدترین چیزی که مد شده، بیشعوریست.  یعنی باورها و اعتقادات عجیبی‌ست که مد می‌شود.
یکی از همکاران بنده که دکتر هستند، راجع به موضوع تناسخ صحبت کردیم و بنده چند دلیل آوردم که موضوع تناسخ را رد می‌کند. و ایشان فرمودند: یعنی چطور چیزی رو قبول نمی کنی که دانشمندان در مورد آن تحقیق کرده‌اند؟ 
گفتم: دانشمندان فقط می‌توانند در مورد چیزی تحقیق کنند که قابل دیدن و لمس کردن باشد. به طور مثال تکه از سنگ و یا ماده‌ای را تجزیه کنند و یا زیر میکروسکوپ بگیرند و بگویند این ماده فلان است و فلان خاصیت را دارد و غیره.