مطمئن باشید تمام لذت‌ها و رنج‌ها و شادی‌ها و هرچه آرزو و رسیدن به آن و لحظات خواستن رسیدن به آن تمام خواهد شد و خود می‌مانید و ذات الهی‌‌تان.
فقط یک لحظه بیاندیش تمام آنچه که در دنیا‌خواهی خلاصه می‌شود به بن‌بست می‌رسد و تنها چیز ارزشمند همان چیزیست که نادیده‌اش گرفتید.
بیا کمی با ذات الهی‌مان خلوت کنیم و اندک پروازی در بهشت داشته باشیم.


 

دریافت
 
* لطفا این موسیقی را با یک پخش کننده با کیفیت گوش بدهید.