آدم خیلی فهمیده‌اییه.
فرد بسیار محترمیه. واقعا نجیبه.
خیلی می‌فهمه.
در خانواده اصالتمندی بزرگ شده و پدر و مادرش, یکی پزشکه و دیگری استاد دانشگاه.
واقعا با اصالت هستند.
و و و...

تعجبی ندارد که گوش شما نیز با چنین مکالماتی غریبه نیست. بنده که بارها شاهد این نوع گفتگوها بوده‌ام. یعنی شنیدم که میگم.
طوری از چنین افرادی تعریف می‌کنند که گویی قبل از تولد برای به دنیا آمدن در خانواده‌‌ایی با اصالت بسیار تلاش و پشتکار داشته‌اند تا امتیاز لازم را در بهترین کالج زندگی کسب کنند. و یا قبل از تولد به تک‌تک خانوادها سرک می‌کشند و بنابر میزان آگاهی، شعور و درک و فهم خود، واادین بهتری را انتخاب می‌کند و هر که بتواند خانواده‌ی با اصالتی را تشخیص دهد، قطعا شعور و شخصیت والایی دارد...!

بماند- موضوع این پست حرف‌ بسیار برای گفتن دارد که آن را به مخاطبین واگذار می‌کنم.