شنیده‌ام که گفته‌اند چرا نام شهید حججی را در بوق و کرنا می‌کنند. مگر کم بوده‌اند مثل این شهید!
نه نبوده‌اند و قطعا نیستند. اما این موضوع را باید فهمید که دل می‌خواهد هنگام سربریدن‌، لبخند زدن. ایمان و اعتقاد بالایی می‌خواهد که با پای خود رفتن با آگاهی اینکه احتمال برگشتن وجود ندارد.
او هنگام سربریده شدن تصویری را می‌دید که نصیب کمتر کسی می‌شود. 
بنده در بیشتر مکان‌ها مثل نانوایی‌ها، مغازه‌ها و غیره عکس و نام این شهید را دیده‌ام. و به حالش غبطه خورده‌ام. حس من این است که خدا می‌خواهد نام او برسر زبانها باشد.