اگر بتوانید در قالب شخصی دیگر در جایی دیگر و با حال و هوای دیگری زندگی کنید چه انتخاب‌هایی داشتید؟ فقط یادتان نرود که هیچ‌گاه حتی در هیچ داستان تخیلی نیز شخصیت‌ها بدون مشکل نخواهند بود.
قصد دارم داستان بنویسم. از آنجا که فکر کردن به جزئیات داستان مثل شخصیت اصلی داستان، هدف داستان و نحوه شروع آن مانع از نوشتن می‌شود، قصد دارم با اولین ایده‌ای که به سرم رسید شروع کنم به نوشتن.
داستانی که خواهم نوشت به هیچ‌عنوان ارتباطی به زندگی اصلی خودم ندارد. و تخیل در نوشتن این داستان بیشترین کاربرد را دارد. مثل به حرف افتادن اشیاء و حیوانات بخشی از تخیل داستانم می‌باشد.
و سعی دارم امشب اولین قسمت از داستا و یا اولین داستان را بنویسم. شاید هر قسمت از داستان موضوعی متفاوت با شخصیتی متفاوت باشد. فعلا هیچ‌چیز معلوم نیست.