هیچ‌وقت، نه فصل پاییز به عنوان فصل تولدم برای من مهم بوده و نه روز تولدم که امروز باشه. همیشه به خودم گفتم که کاش هیچ‌گاه پام به این دنیا نمی‌رسید. قبلا قصد داشتم یک پست نیمه بلند برای امروز تهیه کنم ولی انگیزه لازم را برای روز تولدم ندارم.