تو فقط می‌توانی مالکِ آن چیزی باشی که مرگ نمی‌تواند آن را از تو بگیرد. الباقی همه وهم است...


دون‌خوان ماتئوس 
گذری بر مکتوبات کارلوس کاستاندا