وقتی جهان را از طریق چشم انتقام می بینیم توجیه شقاوت آمیزترین رفتارهایمان آسان می‌شود. اما آنچه نمی‌بینیم این است که با سوءاستفاده از کلام خود خودمان را عمیق‌تر در دوزخ جا می‌دهیم.


چهار میثاق | دون میگوئل روئیز